tirsdag 29. april 2008

TIL ISKANTEN PÅ 80 GRADER NORD

Reisefeberen har begynt å melde seg: For snart to uker sia besøkte jeg kystvaktfartøyet KV Svalbard som lå til kai her i Tromsø. Om to knappe uker skal båten bli mitt hjem i en tre ukersperiode, mens den ligger i iskanten på 80 grader nord, i arbeid for Norsk Polarinstitutt og Det Internasjonale Polaråret, IPY.

Forskere fra mange land er med ombord. Ja, skipet ligger allerede i Framstredet og forskerne er i full gang med å ta sine prøver av havstrøm, isforhold og marine organismer knytta til sjøisen.

Før pinse går de inn til Svalbard, bunkrer, tar ombord nytt mannskap, flere forskere. Og meg! Jeg har skaffet meg skikkelige filtforede snowboots som jeg kan gå på isen med, funnet fram ullundertøy, kjøpt kuldekrem og solfaktor. Jeg innstiller meg på temperaturer som fort kan krype ned under 25 minus hvis det blir vind. Og jeg innstiller meg på sjøgang under overfarten, for KV Svalbard er isforsterket og har rund baug. Det sies at hun kan rulle opptil 45 grader fra side til side i sjøen, og jeg håper virkelig at jeg ikke får oppleve det.

Det skal bli spennende å tilbringe tre uker av livet ombord i Norges største kystvaktfartøy! Men mest av alt gleder jeg meg til å være med forskerne ut i isen og se med egne øyne hva som skjer med nedsmeltinga i disse strøkene av kloden. Det skal taes en rekke is- og vannprøver av dette viktige området mellom Svalbard og Grønland, der kaldt vann fra Polhavet strømmer ut gjennom Framstredet og blir del av den store havsirkulasjonen på kloden.


Framstredet er svært interessant for forskerne. Golfstrømmen fører med seg varmt vann fra sør, noe som gir et betydelig mildere klima i norsk Arktis enn andre steder i Arktis. Langs Vest-Spitsbergen føres store vannmengder nordover, og langs Øst-Grønland strømmer kalde vannmasser sørover. Her i denne delen av Framstredet transporteres mer enn 90 prosent av all havisen som forlater Polhavet. Derfor vil endringer i is- og havstrømmene her, kunne si noe klimaendringer som skjer i hele området.

Jeg kommer tilbake med mer informasjon etterhvert. Hvis nettforbindelsen er brukbar, kommer jeg til å blogge fra turen. Det er bare å følge med. Jeg har lopper i magen allerede.