tirsdag 9. februar 2010

BLIR KLIMABARON

NRK forteller i dag at fjellreven skal bli et slags klimabarometer - at endringer i klima skal kunne sees også ut fra fjellrevens bestand og livsforandringer.

Les saken på NRK si nettside her.

Bildet har jeg lånt fra reportasjen, det er tatt av Kjartan Trana i NRK.

Over har jeg henta nok et bilde av den knallsøte og kuldesterke polarreven tatt av John Aars på Norsk Polarinstitutt. De driver viktig forskning på denne spesielle revearten, som det finnes mye av på Svalbard. På nettsida hos polarinstituttet kan du lese mer om det.

EN SÅKALT KLIMASKEPTIKER, KANSKJE