tirsdag 11. mai 2010

ARKTIS ÅTTE GRADER VARMERE

Ny rapport fra Nord-ACIA er kommet ut med kjente informasjoner for dem som har hengt på ei stund: 

Svalbard blir opp til 8 grader varmere de neste 90 årene, skriver Aftenposten på sine klimasider i dag. Dette er samme forutsigelser som ACIA-rapporten forusa allerede i 2005.

Trolig går det fortere. Til nå har forskerne vært alt for tilbakeholdne i sine forutsigelser, konservative - vil noen hevde, av redsel for å skremme folk for mye. Vi har nok allerede passert 2 graders-scenariet, så særlig lyst ut ser det nok ikke. Jeg legger ved et bilde fra Longyearbyen i fjor vår. Jeg liker den hvite kulden, og framtidsutsiktene bekymrer meg oppriktig.

"Industrialized nations have set a 2 Celsius warming as the maximum limit to avoid dangerous climate changes including more floods, droughts and rising seas". 

Les mer om 3 graders temperaturstigning i en av artiklene etter den store klimakonferansen i København i fjor her.

NRK har lagt vekt på en annen del av den nye rapporten og skriver om økt forsuring av verdenshavene. Artikkelen kan du lese på NRK Nordnytt sine nettsider her.