tirsdag 1. oktober 2013

DÅRLIGE NYHETER FRA IPCC

Her er den siste rapporten fra International Panel of Climate Change. Det er slett ikke glad lesning - og nettstedet til IPCC med hele rapporten, finner du her.

Les også faktaarket om FN's femte klimarapport. 

Det er polarområdene som er selve jokeren i dette systemet, noe som er bakgrunnen for at jeg i sin tid opprettet denne bloggen. Det ligger mange artikler her i bloggene som utdyper nettopp disse synspunktene.

Funn som er presentert i klimapanelets rapport fra Arbeidsgruppe 1:

Det er 95–100 prosent sikkert at mennesker har forårsaket over halvparten av temperaturøkningen siden 1950. 

Hvis utslippene fortsetter å øke betydelig i dette århundret, kan temperaturen stige med mer enn 4 grader Celsius fram mot 2100.

Det er større og hurtigere reduksjon av havis og snø i Arktis og Antarktis enn tidligere.

Istykkelsen i Polhavet har blitt redusert med mellom 1,3 og 2,3 meter i gjennomsnitt.

Nesten alle isbreer i verden fortsetter å minke. Isbreene fortsetter å minke i framtida selv om oppvarmingen stoppes.

Havnivået fortsetter å øke.

Det er mindre usikkerhet om fremtidige endringer i polarområdene. Med andre ord går det raskere mot nedsmelting enn det forskerne tidligere har antatt. Dette er ikke good news.

Les fra bloggen min om boka "Seks grader økning" - du finner den saken her


Her en omtale av boka til Mark Lynas, presentert av Sigbjørn Mostue hos Bokklubben på nett:

"Advarselen kommer fra Mark Lynas, forfatteren av Seks grader. Etter å ha lest boka, og holdt den opp mot de siste klimanyhetene fra alle verdens hjørner, kan jeg bare si meg enig: Situasjonen er høydramatisk, og hvis vi ikke gjør noe nå, vil vi gå en framtid i møte som ingen av oss ønsker. Det er denne skremmende framtiden Seks grader gir oss et innblikk i.

Det brenner på kjøkkenet
Etter et intenst og langvarig forskningsarbeid over flere år og fra flere forskningsfelt, innså Mark Lynas at han satt på et uvurderlig materiale: En oversikt over hvilke konsekvenser den globale oppvarmingen ville få, grad for grad. Resultatet er blitt skjellsettende lesning! 

Mange ønsker nok å lukke øynene for det som er i ferd med å skje, men her har forfatteren et talende bilde: Tenk deg at du sitter hjemme i stua, og oppdager at det brenner ute på kjøkkenet. Lukker du øynene og benekter det som er i ferd med å skje, vil huset brenne ned over hodet på deg. Det eneste fornuftige å gjøre, er å skynde seg og slukke brannen. Og det er det vi nå må gjøre. For det er ikke lenger noen tvil: Det brenner, og brannen er i ferd med å komme ut av kontroll.

Den kritiske to-gradersgrensen
FNs klimapanel opererer med en nær forestående global gjennomsnittlig temperaturøkning på mellom to og to og en halv grader med dagens utslipp. Det høres vel ikke så ille ut, spesielt her oppe i det kalde nord? 

Faktum er at bare med to graders økning vil vi oppleve dramatiske endringer, som vil ramme oss alle. Katastrofal tørke, feilslåtte korn- og risavlinger med dertil følgende hungersnød av hittil uante proporsjoner, skogbranner som vil få høstens branner i Hellas til å bleke, smelting av polisen, isbreer som forsvinner og elver som tørker ut, er bare noen av konsekvensene. Hvorfor er det så viktig å få stanset oppvarmingen ved to grader? Hvis vi passerer tre grader, setter vi i gang irreversible prosesser som bare vil akselerere oppvarmingen. 

Blant annet er sannsynligheten meget stor for at regnskogen i Amazonas vil tørke ut og brenne ned, med enorme utslipp av CO2 som en av konsekvensene. Etter hvert vil vi dessuten oppleve at permafrosten i de arktiske områdene tiner. Der er det lagret like store mengder CO2 som det finnes i atmosfæren i dag. Når disse frigjøres, øker oppvarmingen ytterligere. Konsekvensene er nesten ikke til å fatte. En av dem er at 1/3 av alle jordens dyrearter vil dø ut. Vi går mot ensomhetens tidsalder, samtidig som temperaturen øker ytterligere.

Nedstigning til helvete
Men jorda har da hatt perioder med oppvarming tidligere, er et vanlig argument å høre. Det er riktig, og det er nettopp dette som er det aller mest skremmende. Fem ganger har livet på jorda gått gjennom masseutryddelser, og minst to av dem skyldes høyst sannsynlig global oppvarming. 

Seks grader bruker forfatteren Dantes nedstigning til helvete som bilde på vår framtid på en varmere planet. Det er et godt bilde, for da det var henholdsvis fem og seks grader varmere, oppsto så visst et helvete på jord. Metangass steg opp fra havene, temperaturen gikk løpsk og giftige skyer med hydrogensulfid drepte livet både i havet og på landjorda. Ved en seks graders oppvarming kan vi risikere å få de samme forholdene som sist kloden hadde denne temperaturen. Da døde 95% av alle jordens arter ut.

Advarselen vi må lytte til
Mark Lynas er likevel ingen dommedagsprofet, for han gir oss et valg. Velger vi å lukke øynene i dag, løper vi en overhengende risiko for å befinne oss i inferno i morgen. Selv om det ikke akkurat er lystig lesning, er Seks grader likefullt kanskje den viktigste boka du vil lese på lang tid! Den anbefales herved på det aller varmeste, og spør du meg bør du også gi den til alle du kjenner.

«Seks grader er det grundigste dokumentet jeg har lest om klimaendringer. Og kanskje det mest engasjerende.»