torsdag 23. januar 2014

SÅ DU "KAMPEN OM NORDPOLEN"? EN SERIE; VEL VERD Å FØLGE

Jeg har begynt å twitre, og kommer til å benytte meg av Twitter til å spre mer nytt om det som skjer i nord. Dette er episode 2:3 men alle tre er etter hvert å finne på NRK's nettsider. Følg meg gjerne på Twitter :-)