onsdag 1. mai 2013

ENIG ELLER IKKE. DENNE MÅ LESES

Nå skriver forfatter Morten A. Strøksnes både innsiktsfullt og perspektivrikt om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Vel verd å lese. Du finner artikkelen her.