fredag 8. mai 2009

NASA-FORSKER SPÅR ET ISFRITT ARKTIS SOMMEREN 2013

NASA-forskeren Jay Zwally forutsier nå det andre har antydet før: Et isfritt Arktis sommeren 2013. Dette overgår det meste av tidligere scenarier, som antyda et isfritt sommer-Arktis fra årene 2070-2100. Dette slås fast blant anna fast i ACIA-rapporten som kom i 2004.

En sterk illustrasjon av hva som menes med 'tipping point' finner du på videoen på youTube, der forsker Jay Zwally blir intervjuet. Se videoen her.

ARCTIC TIPPING POINT

Forsker hos NASA Goddard, Jay Zwally, jobber med is-satelittdata fra Arktis og sier følgende:

The sea ice is decreasing faster than all the models predicted. We not only have the warming of the atmosphere, we have a warming of the ocean that is affecting this. It has been surprising to everybody, this decrease in area. This is a marked departure, and this is suggesting to us that maybe we are getting at this tipping point.