torsdag 8. januar 2009

HAVISEN MINKER

Havisen minker i Arktis. Denne oversikten, offentliggjort hos NSIDC, National Snow and Ice Data Center, viser med all mulig tydelighet hvordan situasjonen endrer seg i nordområdene. Det er ikke bare endringer i utbredelsen, men også i tykkelsen av isen.


Mens forskerne tidligere fant flerårsis på opptil fire meter, er trenden nå at islaget er mye tynnere enn tidligere. Den flere meter tykke isen forsvinner i alle regioner, og den isen som nå flyter i polbassenget, er i større grad ettårsis på 1-2 meter.

Det er også interessant å se på ulikhetene mellom Arktis og Antarktis, som endrer seg på forskjellig måte. I Antarktis er det en svak økning av havis, uten at jeg klarer å se noen spesifikk forklaring på dette fenomenet. Konklusjonen er uansett at vi er i ferd med å oppleve store endringer på kloden, med konsekvenser som er vanskelig å forutsi i dag.

Mer om om kryosfæren, de islagte strøkene på kloden, kan du lese her.

onsdag 7. januar 2009

ISBJØRNER SULTER NÅR ISEN MINKER

Isbjørner i Canada sulter mer enn før. En studie fra Universitetet i Alberta viser at isbjørner i den vestlige delen av Arktis har stadig større problemer med å finne mat.

Blodprøver fra bjørner av begge kjønn er samla for mer enn 20 år sia og sammenlignet med ferske prøver. De viser at en tredjedel av dagens bestand har betydlig lengre sultperioder enn de hadde tidligere. Disse målingenene er gjort de siste årene mens isdekket har vært på sitt laveste.

Det er en kjent sak at isbjørner kan gå lange perioder uten mat og at særlig hannbjørner med interesse for å parre seg, er mer opptatt av sex enn av føde. Men denne studien viser en klar forverring av forholdene. Det er ENN, Environmental News Network som skriver om sultne bjørner. Og dette er ikke hyggelige nyheter i starten av et nytt år.