lørdag 10. mai 2008

PÅ VEI TIL FRAMSTREDET

En ikke ubetydelig reisefeber har begynt å gjøre seg gjeldende. Allerede tirsdag er det avgang fra Longyearbyen i retning Øst-Grønland og 80 grader nord. Framstedet er det smale stredet mellom Svalbard og Grønland der kaldt vann fra Polhavet strømmer ut i Grønlandshavet og betydelig varmere vann fra Golfstrømmens nordvestlige arm strømmer inn i Polhavet, eller The Arctic Ocean som det heter på engelsk.

Noen har sagt at Framstredet er som ei trakt. Artikkelen Hva driver Golfstrømmen? tar for seg noen av de kompliserte prosessene som er med på å styre havstrømmene, og har et flott bilde av havdypene i dette området. Der kan man tydelig se hvordan Framstredet, lengst nord, er en smal, dyp kanal som munner ut i Grønlandshavet. Ikke det mest tilgjengelig område av verden. Men spennende nok!


Forskerne på toktet er oseanografer, glasiologer og marinbiologer som skal se nærmere på forholdene i dette viktige området, og skaffe ny kunnskap om de viktige prosessene som driver havstrømmene på kloden. Toktet er en del av Det internasjonale Polaråret, og prosjektet kalles Closing the Loop. Mer om arbeidet i Framstredet finner du på nettsida til Norsk Polarinstitutt som leder dette toktet.

I løpet av de tre ukene vi skal ligge i isen, kommer jeg til å oppdatere nyheter på denne nettsida under tittelen Fra iskanten, på 80 grader nord.

onsdag 7. mai 2008

POLARHISTORIE PÅ NETT

Ny nettside om polarhistoria ble åpna i dag. Portalen finner du her. Nettsida er spesielt beregna på ungdom og skal være en del av den digitale skoleundervisninga. Jeg er spent på hvordan den er lagt opp, det ser i hvert fall spennende ut!

tirsdag 6. mai 2008

ISKART

De aller fleste kjenner den kjappe væroversikten som man finner på yr.no. Men vet du at de også legger ut kart som viser hvordan isen til enhver tid ligger i nordområdene? Iskartene finner du her og du kan se Nordsjøen, Barentshavet, Svalbard eller hele det arktiske nordområdet, som dette.

Kartene skiller mellom fastis, tettere og løsere drift, og gir et klart oversiktsbilde over situasjonen fra dag til dag. Til nytte for den som skal opp til 80 grader nord og inn i isen, selvfølgelig. Men også for den som er nysgjerrig på hvordan forholdene i nordområdene er i ferd med å endre seg over tid.