lørdag 23. januar 2010

VARMERE VERDEN

Plansjen er hentet fra boka Klima forklart og lastet ned fra CICERO, Senter for klimaforskning.

BLÅTT POLHAV. NY SKIPSTEKNOLOGI

Blått polhav, skriver direktør Jan-Gunnar Winther ved Norsk Polarinstitutt i en artikkel i avisa Nordlys tidligere i år, der han oppfordrer norske myndigheter til å ta sine forhåndsregler og begynne å planlegge framtida nå. Les hele innlegget her.

Jeg siterer likevel et avsnitt av artikkelen som har store og interessante vyer:

Rederienes regnestykker handler nå om hva slags skip de skal bygge til hvilke formål. Det er lite lønnsomt å bygge spesialfartøy som kan gå i isen bare noen få måneder i året og som ellers er uøkonomiske til bruk i åpen sjø. Et konvensjonelt skipsskrog er ikke egnet for å ta seg fram i isen, og et spesialbygd isbryterskrog gir dårlig driftsøkonomi i åpent farvann.

Skipsfartsnæringen har derfor begynt å se på nye konsepter som for eksempel double acting skrog. Dette er båter som fungerer som en isbryter når de går akterover, mens de har et konvensjonelt forskip optimert for god driftsøkonomi ved gange forover i åpent farvann. Det er kanskje slike fartøyer som kan gjøre trafikken i Polhavet lønnsom. Et annet alternativ er å la spesialbygde isforsterkede fartøy trafikkere Polhavet, mens man etablerer omlastningshavner i begge ender, dvs i Beringstredet og på europeisk side. 

I et slikt konsept ligger Svalbard nærmest perfekt plassert som omlastningsområde.

PESSIMISME OM FRAMTIDIG BRUK AV NORDØSTPASSASJEN

Det norske Veritas mener at framtidsplanene om økt bruk av Nordøstpassasjen i framtida er for luftige og for optimistiske. Det viser en artikkel på nettstedet NordGlobal og fastslår at Suezkanalen også i 2050 vil være enkleste og rimeligste rute møt Østen.

Rapporten ser ikke bare på sommertransport, men vurderer helårlige transportruter. Jeg tror endringene skjer atskillig raskere enn det Veritas legger til grunn mht sjøisen på sommertid. Og jeg tror framtida i nord blir anneledes enn vi i dag klarer å forestille oss. Når Russland ser det økonomisk lønnsomt med ferdsel nord for Sibir, kommer de til å legge til rette for økt trafikk. Og da kommer den.

søndag 17. januar 2010

ONLY A CRISIS

KALDERE VÆR. MEN IKKE KALDERE KLIMA

Kaldere vær betyr ikke kaldere klima. Jeg linker i dag til ei side hos CICERO - Senter for klimaforskning som har laget en flott oversikt med illustrasjoner fra boka som kalles Klima forklart. Den er skrevet av Christian Bjørknæs.

Der kan alle fritt hente illustrasjoner som viser hva som skjer på kloden, og bruke dem hvis man refererer til kilden. Dette er et flott materiale jeg kommer til å se nærmere på. Så selv om vi fyrer og kjenner på midtvinterskulden, bør ikke årets kuldevinter bli ei sovepute.