onsdag 13. august 2008

NORDVESTPASSASJEN ÅPEN

Nordvestpassasjen er åpen og isen i Arktis smelter med rekordfart. Issmeltinga i Arktis har skutt fart de siste ti dagene, og enorme mengder is er forsvunnet. Hvert døgn smelter om lag 112.000 kvadratkilometer is, et areal tilsvarende en tredel av Norges flateinnhold, skriver adressa.no. Kart og data er henta fra nettsiden til National Snow and Ice Data Center

Det er nesten 50 prosent større issmelting i døgnet enn det som er normalt for begynnelsen av august. Forskerne forklarer det store tempoet på issmeltinga med at det er tynn førsteårsis som smelter svært fort.
Det var nettopp dette vi så under oppholdet i Framstredet i mai i år; det ble nesten bare registrert førsteårsis. Den gamle tjukke isen som var venta i strømmen ut av Polhavet, fant vi ikke.

Journalist Ole Magnus Rapp i Aftenposten kommenterer denne utviklinga i sin artikkel i Aftenposten her.

- Det betyr at oljeselskapene får stadig større områder med isfritt hav til rådighet. Utover dette finner vi svært få effekter som kan tolkes som positive, sier Pål Prestrud som er direktør ved Cicero, senter for internasjonalt klima og miljøforskning, til Aftenposten.

Mer kan du også lese på nyhetssida til NRK Nordnytt

NORDOVER MED LANCE

Så går turen nordover igjen, til landet med de kalde kyster, Svalbard.
Jeg har fått plass ombord på forskningsfartøyet Lance som drives av Norsk Polarinstitutt, og skal følge en gruppe forskere nordover til områdene rundt Ny Ålesund på 79 grader nord. Det er ikke første gang jeg tilbringer en del av sommeren på disse breddegrader, og jeg gleder meg veldig.
Lance er verken spesielt stor eller spesielt ny, men hun er ei skute som har vært med på polare eventyr gjenom mange, mange år. Og hun har sjarme, ingen tvil om det.
Geologene ombord skal ta prøver i fjordene rundt Ny Ålesund, som her, når de senker ned apparatet som måler trykk, saltholdighet og temperatur. Men de viktigste prøvene hentes i havbunnen, hvor det taes opp slamprøver fra bunnen som inneholder rester etter små organismer fra tidligere tidsperioder.
Én ting er hevet over tvil. Jeg reiser nordover til noen av de vakreste områdene på kloden. Og jeg skal blogge fra turen, både her og på NRKs nettsider www.nrk.no/nordnytt
Vil du lese bloggen fra min forrige tur nordover til Framstredet, finns alle innlegg her, med første sak nederst under tittelen Bli med nordover!