lørdag 4. september 2010

STERKE ICE-INNTRYKK

Jeg har vært på ICE-tokt, en lang reise mot områdene nord og øst for Svalbard. Du kan finne reisebeskrivelser i bloggene mine derfra på samlesiden til NRK. Det har vært ei reise full av sterke inntrykk og høy læringskurve. Jeg har lært mer om havstrømmer, biologiske liv i og under isen, og ikke minst om forholdene rundt smelteprosessene i Polhavet.

Her er en gjørmeflekket isbjørn som vi seilte forbi på et isflak på veien sørover fra toktet. En av de mange som vi møtte underveis. Denne på ei reise mot ukjent land. En sjebne den deler med mange av sine artsfrender nå som isen smelter i polområdene.