fredag 26. september 2008

NEST LAVESTE ISDEKKE MÅLT

Så nådde vi ned til det nest laveste isdekket i Arktis målt i den tida satelittmålingene har foregått, i året 2008.

Ikke akkurat noe å skryte av.

Dette er omtalt så mange steder at jeg ikke skriver mer om det her, men henviser til Klimaløftet som har en bra artikkel.

Årets måling tyder på en stadig nedagående endring når det gjelder ismengde rundt den nordlige polen i sommerhalvåret. Og at nedsmeltinga går fortere enn noen av forskerne tidligere har tort å anta.