onsdag 10. juni 2009

ARCTIC TIPPING POINTS

Nytt EU-tokt mot iskanten starter neste uke. Da går turen nordover igjen, og jeg får plass på forskningsfartøyet Jan Mayen som skal til Svalbard, iskanten og Framstredet. Da blir det proff blogg hos NRK under tittelen Arktis på vippepunktet. Daglig, hvis vi har forbindelse. Så følg med.

Bloggen finner du på www.nrk.no/nordnytt. Jeg skal etter beste evne beskrive turen nordover, der forskere fra hele Europa ser på livet i vannmassene for å sjekke hva som skjer når temperaturen i havet endrer seg. Dette er et EU-prosjekt som kalles Arctic Tipping Point. Og som mange klimatinteresserte vil vite, foregår det en stor diskusjon om hvorvidt vippepunktet for nedsmelting av polisen er nådd, slik at smeltinga fortsetter uansett hva vi gjør med CO2-innholdet i atmosfæren. Det er derfor et alvorlig tema som skal skildres og debatteres.
Jeg har med en perm full av artikler, og det blir forelesninger ombord hver eneste dag, slik at vi som følger toktet blir oppdatert og orientert. Toktet skal ta prøver i ulike lag av vannmassene, og turen går via Bjørnøya, Hopen, Hornsund på sørvestkysten av Spitsbergen og videre via Kongsfjorden og Ny Ålesund opp til iskanten. Så går Jan Mayen over til Framstredet med retur til Longyearbyen der forskerne skal ta i bruk UNIS sine lokaler for å se på prøvene de har henta opp.

Så heng på, blogglesere! Det kan bli stoff både til debatt, hygge og nytte. Kaldt og vakkert. Nordfra, nok en gang.
Bildet over, fra øya Hopen, har jeg funnet på met.no. Hopen er den minste av alle værvarslingstasjonene i nord, og jeg håper vi kommer nært nok til å ta en tur i land.