mandag 9. november 2009
CO2 utslippene på kloden stiger og nådde et maksimum i fjor, skriver Aftenposten.

–Utslippene har økt til tross for at vi har hatt Kyotoavtalen og til tross for finanskrisa. Slik utviklingen er nå, vil vi se minst den samme veksten de neste 20 årene.

Det betyr at vi styrer mot ei betydelig temperaturøkning, kanskje 3–4 grader dette århundret. Slik det ser ut nå, vil det være umulig å oppnå det politiske målet om maksimalt 2 grader oppvarming, sier seniorforsker Gunnar Myhre ved CICERO Senter for klimaforskning.

Han er en av forskerne som har utarbeidet oversikten.