onsdag 17. desember 2014

FIRE AND ICE

FIRE AND ICE 

Some say the world will end in fire,
Some say in ice.
From what I’ve tasted of desire
I hold with those who favor fire.
But if it had to perish twice,
I think I know enough of hate
To say that for destruction ice
Is also great
And would suffice.

ROBERT FROST


søndag 26. januar 2014

SKIPSRUTER OVER EN ISFRI NORDPOL


Har funnet en interessant artikkel i UCLA Newsroom, de ser nærmere på skipsruter over et kommende isfritt Nordpolen. Artikkelen finner du her.

Litt av innholdet:

"Shipping lanes through the Arctic Ocean won't put the Suez and Panama canals out of business anytime soon, but global warming will make these frigid routes much more accessible than ever imagined by melting an unprecedented amount of sea ice during the late summer, new UCLA research shows."

torsdag 23. januar 2014

SÅ DU "KAMPEN OM NORDPOLEN"? EN SERIE; VEL VERD Å FØLGE

Jeg har begynt å twitre, og kommer til å benytte meg av Twitter til å spre mer nytt om det som skjer i nord. Dette er episode 2:3 men alle tre er etter hvert å finne på NRK's nettsider. Følg meg gjerne på Twitter :-)