mandag 9. juli 2012

SER STORE ENDRINGER ETTER 30 ÅR

Norsk Polarinstitutts seniorforsker Geir Wing Gabrielsen ser store endringer i Kongsfjorden på Svalbard i løpet av sin tid som forsker i fjorden. Han har tilbragt hver eneste sommer i nord for å se på endrineger i bestandene av sjøfugl, men holder også et skarpt blikk på andre mer synlige forandringer. Et av de tydelige trekkene er at de to store breene som ender i fjorden, trekker seg tilbake. Selv har jeg laget et NRK-program om dette sammen med Geir, - for ti år siden. Vi tilbragte noen spennende dager sammen med han og de andre forskerne, og dokumenterte en del av denne problematikken i programmet "Voktere i Arktis". Nå har TV2 skrevet en artikkel om disse forholdene som er blitt enda bedre dokumentert gjennom de siste 10 årene. Her er saken.