onsdag 13. august 2008

NORDOVER MED LANCE

Så går turen nordover igjen, til landet med de kalde kyster, Svalbard.
Jeg har fått plass ombord på forskningsfartøyet Lance som drives av Norsk Polarinstitutt, og skal følge en gruppe forskere nordover til områdene rundt Ny Ålesund på 79 grader nord. Det er ikke første gang jeg tilbringer en del av sommeren på disse breddegrader, og jeg gleder meg veldig.
Lance er verken spesielt stor eller spesielt ny, men hun er ei skute som har vært med på polare eventyr gjenom mange, mange år. Og hun har sjarme, ingen tvil om det.
Geologene ombord skal ta prøver i fjordene rundt Ny Ålesund, som her, når de senker ned apparatet som måler trykk, saltholdighet og temperatur. Men de viktigste prøvene hentes i havbunnen, hvor det taes opp slamprøver fra bunnen som inneholder rester etter små organismer fra tidligere tidsperioder.
Én ting er hevet over tvil. Jeg reiser nordover til noen av de vakreste områdene på kloden. Og jeg skal blogge fra turen, både her og på NRKs nettsider www.nrk.no/nordnytt
Vil du lese bloggen fra min forrige tur nordover til Framstredet, finns alle innlegg her, med første sak nederst under tittelen Bli med nordover!

Ingen kommentarer: