lørdag 23. januar 2010

PESSIMISME OM FRAMTIDIG BRUK AV NORDØSTPASSASJEN

Det norske Veritas mener at framtidsplanene om økt bruk av Nordøstpassasjen i framtida er for luftige og for optimistiske. Det viser en artikkel på nettstedet NordGlobal og fastslår at Suezkanalen også i 2050 vil være enkleste og rimeligste rute møt Østen.

Rapporten ser ikke bare på sommertransport, men vurderer helårlige transportruter. Jeg tror endringene skjer atskillig raskere enn det Veritas legger til grunn mht sjøisen på sommertid. Og jeg tror framtida i nord blir anneledes enn vi i dag klarer å forestille oss. Når Russland ser det økonomisk lønnsomt med ferdsel nord for Sibir, kommer de til å legge til rette for økt trafikk. Og da kommer den.

Ingen kommentarer: