lørdag 23. januar 2010

BLÅTT POLHAV. NY SKIPSTEKNOLOGI

Blått polhav, skriver direktør Jan-Gunnar Winther ved Norsk Polarinstitutt i en artikkel i avisa Nordlys tidligere i år, der han oppfordrer norske myndigheter til å ta sine forhåndsregler og begynne å planlegge framtida nå. Les hele innlegget her.

Jeg siterer likevel et avsnitt av artikkelen som har store og interessante vyer:

Rederienes regnestykker handler nå om hva slags skip de skal bygge til hvilke formål. Det er lite lønnsomt å bygge spesialfartøy som kan gå i isen bare noen få måneder i året og som ellers er uøkonomiske til bruk i åpen sjø. Et konvensjonelt skipsskrog er ikke egnet for å ta seg fram i isen, og et spesialbygd isbryterskrog gir dårlig driftsøkonomi i åpent farvann.

Skipsfartsnæringen har derfor begynt å se på nye konsepter som for eksempel double acting skrog. Dette er båter som fungerer som en isbryter når de går akterover, mens de har et konvensjonelt forskip optimert for god driftsøkonomi ved gange forover i åpent farvann. Det er kanskje slike fartøyer som kan gjøre trafikken i Polhavet lønnsom. Et annet alternativ er å la spesialbygde isforsterkede fartøy trafikkere Polhavet, mens man etablerer omlastningshavner i begge ender, dvs i Beringstredet og på europeisk side. 

I et slikt konsept ligger Svalbard nærmest perfekt plassert som omlastningsområde.

Ingen kommentarer: