torsdag 8. januar 2009

HAVISEN MINKER

Havisen minker i Arktis. Denne oversikten, offentliggjort hos NSIDC, National Snow and Ice Data Center, viser med all mulig tydelighet hvordan situasjonen endrer seg i nordområdene. Det er ikke bare endringer i utbredelsen, men også i tykkelsen av isen.


Mens forskerne tidligere fant flerårsis på opptil fire meter, er trenden nå at islaget er mye tynnere enn tidligere. Den flere meter tykke isen forsvinner i alle regioner, og den isen som nå flyter i polbassenget, er i større grad ettårsis på 1-2 meter.

Det er også interessant å se på ulikhetene mellom Arktis og Antarktis, som endrer seg på forskjellig måte. I Antarktis er det en svak økning av havis, uten at jeg klarer å se noen spesifikk forklaring på dette fenomenet. Konklusjonen er uansett at vi er i ferd med å oppleve store endringer på kloden, med konsekvenser som er vanskelig å forutsi i dag.

Mer om om kryosfæren, de islagte strøkene på kloden, kan du lese her.

Ingen kommentarer: