søndag 22. juni 2008

POLART VITENSKAPSAKADEMI

- What happens in the North has a big impact on the rest of the world. There is a need for action and need for action now.

Dette sa Gudmund Hernes, en av initiativtagerne til det nye akademiet for polarforskning, Norwegian Scientific Academy for Polar Research, da det ble offisielt etablert i Longyearbyen på Svalbard sist uke. Hernes skrev om vitenskapsakademiet og bakgrunnen i kronikken Verden flytter nordover i Dagbladet den 18 juni i år.

Les mer om deres første samling på UNIS' nettside her. Mer om selve vitenskapsakademiet som ble oppretta i mars av 11 nåværende og tidligere polarforskere, finner du her.

Vitenskapsakademiet skal bl a: Fremme forskning og utdanning, og stimulere samarbeid i polarforskninga. Bidra til kunnskapsformidling og forståelse av miljø- og klimaforandringer, fremme bærekraftig utvikling på Svalbard og i nordområdene og bidra til kompetanseoppbygging ved Universitetssenteret på Svalbard og i det øvrige polarforskningsmiljøet.
Dette er sikkert et bra tiltak. Men de bør kanskje jobbe litt aktivt med kjønnskvotering, hvis dette ikke bare skal oppfattes som en gutteklubb for eldre herrer med sans for kalde strøk.

Ingen kommentarer: