lørdag 28. november 2009

ÅPEN HIMMEL OVER SVALBARD

Hvis dere lurer på hvorfor det er få innlegg her på bloggen denne høsten, skyldes det ikke at jeg ikke er opptatt av klima og endringer på kloden. Tvert i mot.

Men jeg har jobbet mye på Svalbard denne høsten, med å lage program som markerer hvordan Svalbard kirke har jobbet med klimaendringene i nord, ikke minst i samarbeid med forskere på UNIS, Universitetssenteret i Longyearbyen, Kirkelig utdanningssenter og Norsk Polarinstitutt.

Så nå kommer programmene gjennom hele adventstida, i NRK1 kl 1730 hver søndag, der vi tenner adventslys, men også setter fokus på dramatiske klimaendringer som viser seg sterkest i nord, der temperaturøkninga går dobbelt så fort som ellers på kloden. Hvis du ønsker å se og høre mer om dette engasjementet, så følg disse sendingene

For de av oss som ikke er knytta til kirka eller feirer jul, er dette likevel viktig og interessant: 

Forskerne i program to, - Et rop fra Arktis, neste søndag, sier at de ønsker et samarbeid med kirka fordi kirka bærer de etiske og moralske idéene videre ut til 'sitt folk'. Kirka har langsiktighet, og den har evnen til å løfte en pekefinger å fortelle folk at de må ta seg sammen og gjøre noe med det som skjer, nå i dag, - men også om 50 år. 

Her er det atskillig vanskeligere for forskere å engasjere seg etisk. De må forske på sitt og ha et klart og objektivt sinn i forhold til det som skjer. 

For meg som programskaper i NRK, er det viktig å belyse dette samarbeidet mellom institusjoner som forsker konkret, og institusjoner som jobber religiøst/metafysisk og gjennom det, påvirker og jobber med holdninger om hva som er rett og galt. Rett nok blir jeg ikke veldig religiøs av dette, men jeg nærer en solid respekt for ei våken kirke i nord som tar vårt mest aktuelle og største samfunnsproblem på alvor.

Under samarbeidet med kirka dette halvåret på Svalbard, har domprost Herborg Finnset Heiene i Tromsø kommet norover for å delta i klimagudstjeneste foran Von Postbreen i Tempelfjorden. Til arrangementet Rop fra Arktis, der programmet sendes 1730, på 2. søndag i advent, stilte flere av kirkens ledende menn, bl a begge biskopene i Nord- og Sør-Hålogaland.

Det sier litt om hvor viktig kirka tar klimaproblematikken. Og dette er bra!

Men enda har vi bare så vidt rørt ved overflata.  Vi skal få atskillig flere og større problem å gripe fatt i, de neste årene som kommer. Jeg kan ikke akkurat si at jeg gleder meg.

Ingen kommentarer: