søndag 18. juli 2010

UNIKE KLIMADATA FRA ARKTIS

Det nye ICE-senteret ved Norsk Polarinstitutt skal på sitt første tokt til Arktis denne sommeren og drar til Nordaustlandet på Svalbard. Dette er ubebodd område med mye spennede historie. Alt dette skal jeg komme tilbake til etterhvert. For dette toktet skal jeg følge med falkeblikk. 

Les mer om ekspedisjonen her.

Ingen kommentarer: