onsdag 15. september 2010

NYTT SKIP MED LAST GJENNOM NORDØSTPASSASJEN

Kikket på NSIDC sine nettsider og det er lite is i Polhavet i forhold til gjennomsnittet i årene fra 1980 til 2000. Ikke uventet, men påfallende, syns jeg - hvordan det nå smelter.

Forøvrig gikk det et skip med jernmalm fra Kirkenes mot øst for bare noen dager siden. Det stemmer imidlertid ikke at det er første ikke-russiske skipet, slik det står i omtalen på nettet, for jeg la allerede i fjor en link til denne begivenheten: 

To tyske skip uten isbryter gjennom Nordøstpassasjen.

– Vi er svært stolte og glade over å være det første vestlige shippingselskapet som på vellykket vis har reist gjennom den legendariske Nordøstpassasjen, sa selskapets sjef Niels Stolberg i september i fjor.

De to lasteskipene Beluga Fraternity og Beluga Foresight hentet last i Sør-Korea i juli, og satte så kursen mot Europa.

 WWF fremmet allerede i 2008 forslag om ny lovgivning når det gjelder å trafikkere Arktis. - Disse områdene er ikke for amatører, sa daværende leder. Les mer om den saken her. Men de som driver med penger og transport, bryr seg neppe om slikt. Her kan det tjenes klimakroner, skrev Teknisk ukeblad i sin artikkel allerede i 2008.  

Klimakroner. Det er et interessant ord, syns jeg. Ingen tvil om at her er penger å hente. Passasjen er 30-40 % kortere enn tilsvarende rute i den sørlige leia.

- Dette kan få stor betydning for bedriftene i nordlige Skandinavia og på den koreanske halvøya som frakter olje, gass, mineraler og andre råmaterialer til det stadig voksende asiatiske markedet. Det sier sjefen for selskapet som nå seiler sin jernmalm mot øst gjennom et stadig mer smeltende Polhav.

Ingen kommentarer: