lørdag 22. januar 2011

NYTT OM TUNGOLJE I ARKTIS

Nytt om tungoljeforbud i Arktis. Les mer om det som skjer på Bellonas nettside, her.

Ingen kommentarer: