onsdag 2. november 2011

POLFARERE MOT SØRPOLEN

Flere grupper av norske polfarere går mot Sørpolen i anledning Nansen Amundsen-året. Den ene ekspedisjonen kan følges på blogg hos Norsk Polarinstitutt, disse fire skal etter planen nå polpunktet før jul og møte den norske statsministeren ved Sørpol-ankomsten i Antarktis. 

Les mer om denne jubileumsekspedisjonen her.

Ingen kommentarer: