søndag 11. desember 2011

WE ARE THE SILENT MAJORITY. GET IT DONE.

Hør på denne talen fra Anjali Appadurai, en av de unge  NGO'erne (de ikke-statlige organisasjonene) som slapp til mot slutten av klimakonferansen i Durban!

Inspirerende - slike stemmer trenger verden. For det haster. Nå.

Ingen kommentarer: