lørdag 14. desember 2013

CALLS FOR MORE SEVERE EMISSIONS CUTS

Det kreves enda strengere klimakutt enn det FNs klimapanel legger opp til. Les mer om studien, read more here.


Ingen kommentarer: