torsdag 23. juli 2015

ADVARSEL FRA 1988 I NEW YORK TIMES

James Hansen, den gang ansatt i NASA, advarte allerede i 1988 om global oppvarming. Artikkelen som sto i New York Times kan du lese her

Artikkelen ble lenket til, som en del av et større og ganske oppsiktsvekkende oppslag om mulig havstigning som nettopp er blitt omtalt i Dagbladet. Hansen trekker fram en ny teori om havstrømmene rundt Antarktis som kan føre til hurtigere nedsmelting av polisen. Avisa skriver: 

"Det som skjer er at kaldt vann fra bresmeltingen synker, og tvinger opp varmere og mer saltholdige vannlag til overflaten og under isen. Dermed smelter den resterende isen enda raskere." 

Ingen kommentarer: