søndag 21. oktober 2007

LENGSELEN MOT NORD

Mange har kjent lengselen mot nord. Det er et sug, en tiltrekning mot det usannsynlig vakre landskapet, ensomheten, den høye himmelen og horisonten som åpner seg mot enda kaldere strøk.
Fjernt fra store byer med støy og larm ligger dette øde og tilsynelatende uberørte området av verden. Men de som ser under overflata, oppdager et Arktis som ikke er så reint og urørt som vi tidligere trodde. Hav og vind bringer med seg avfallstoffer fra sørligere deler av kloden. Mye av det er forurensning som ødelegger dyr og mennesker. I dag finner forskerne tydelige spor av dette, og mange roper et alvorlig varsku til resten av verden.

Jobben min som fjernsynsjournalist i NRK har brakt meg på mange reiser i nordområdene. I boka mi, Arktis utfordrer, møter du noen av dem jeg har truffet, folk som er glødende opptatt av Arktis og av framtida for kloden vår.

De er ikke enige om hvilke valg vi bør ta eller hvilke veier vi bør gå. Det er da heller ikke så viktig. Det vesentlige er at folk engasjerer seg for å bevare disse områdene som er så betydningsfulle for miljøet på jorda.
Dette er henta fra forordet i boka mi, Arktis utfordrer

Ingen kommentarer: