onsdag 4. februar 2009

NYE ARTER, MINDRE IS OG HØYERE TEMPERATUR

Nye arter, mindre is og høyere temperaturer, viser forskning fra Kongsfjorden på Svalbard. Kongsfjorden er i endring både under, på og over sjøoverflata.

Kongsfjorden har vært nærmest isfri siden 2006, og har nå fått innsig av torsk, hyse, sild og, lodde – arter som man normalt finner lengre sør. I tillegg registrerte forskerne at vanntemperaturen i Kongsfjorden er blitt 2-4 grader høyere fra 2002 til 2007 og at omgivelsestemperaturen har steget med 3 grader siden 1980.

Les hele artikkelen her.

Ingen kommentarer: