tirsdag 1. september 2009

ISEN BRÆNDER

Stor spennende utstilling i Danmark, for alle som skal den veien:
ISEN BRÆNDER

5. september - 28. februar 2010

"Jordens klima endrer sig. Temperaturerne stiger, og der er bred enighed om, at en stor del af disse endringer er menneskeskabte og skyldes udslip af drivhusgasser som CO2 og methan.

Endringerne er særligt synlige i de arktiske områder og øget afsmeltning af gletsjere, mindre havis og optining af permafrosten vidner allerede nu om opvarmning dyr. Yderligere temperaturstigninger er i vente.

Den arktiske natur er barsk, spektakulær og enestående, men samtidig umødelig sårbar. Dyrearter som isbjørn, ringsæl og grønlandshval har i løbet af tusinder af år med succes tilpasset sig livet under disse forhold. Men de aktuelle og kommende naturforandringer er omfattende, og mange arktiske dyr har vanskeligt ved at tilpasse sig dem.

Udstillingen setter fokus på denne højaktuelle problemstilling. I tekster, rigt illustreret med nogle af Arktis mest spektakulære dyr, og film giver den indblik i omfanget af endringer på landjordens og havets økosystemer, hvilke dyrearter der påvirkes og i hvilket omfang. Oplevelsen af den arktiske natur forstærkes yderligere med en rekke udstoppede arktiske dyr.

Endringerne i Arktis indsættes desuden i et globalt samt et lokalt dansk perspektiv, ligesom der fortelles om forskningen i området. Udstillingen er produceret af Naturama, Svendborg, og baseret på videnskabeligt materiale fra bl.a. DMI, Dansk Polar Center og Danmarks Miljøundersøgelser."

Ingen kommentarer: