fredag 4. september 2009

RASKERE KLIMAENDRINGER ENN ANTATT

Mengden CO2 i atmosfæren kan være 20-25 prosent høyere enn tidligere beregna, fordi naturen ikke lenger sluker like mye av de klimagassene vi slipper ut. Konsekvensen er at klimaendringene vil komme raskere, skriver Dagsavisen.

Eystein Jansen og Helge Drange ved Bjerknessenteret for klimaforskning har utarbeida nye klimamodeller som tar hensyn til de høyere CO2-nivåene. Begge har deltatt i arbeidet til FNs klimapanel (IPCC).
– Det mest realistiske er ikke lenger 2 grader temperaturøkning på kloden, men 3,5 eller 4 grader celsius. Da passerer vi også flere terskler hvor det vil inntreffe uopprettelige skader på miljøet. Det vil ha enorme konsekvenser for vanntilgang og matproduksjon, sier Drange, noe som lesere av bloggene mine forlengst vil være klar over. Les gjerne saken om vanntårnene i Tibet én gang til.

Ingen kommentarer: